La gimnaziu pînă în clasa a IX-a!

Noua Lege a Educaţiei, intrată în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2011, prevede, între multe alte noutăţi, prelungirea învăţămîntului gimnazial cu un an, asta presupunînd că elevii care au început clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 vor sta în gimnaziu cinci ani, inclusiv în clasa a IX-a. Conform acestei prevederi din lege, la sfîrşitul acestui ciclu elevii astfel vizaţi vor susţine evaluarea naţională obligatorie care va conţine cinci probe, respectiv şase, în cazul minorităţilor, precum şi admiterea în liceu organizată, tot cu statut de noutate, la nivelul şcolii.

Este vorba despre probe scrise la limba şi literatura română, limba maternă, o alta transdisciplinară la matematică şi ştiinţe, dar şi la o limbă de circulaţie internaţională, evaluarea incluzînd şi o probă practică de utilizare a calculatorului, precum şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, ultimele două enumerate fiind prevăzute să se susţină în timpul anului şcolar. În ceea ce priveşte rezultatele evaluării în discuţie, acestea se vor exprima printr-un punctaj, similar testelor internaţionale, în baza căruia absolvenţii învăţămîntului gimnazial dobîndesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, potrivit noii Legi a Educaţiei aceasta fiind parte a portofoliului educaţional. Revenind la modelul generaţiilor părinţilor care au acum elevi la gimnaziu, elevii care au intrat în clasa a V-a în septembrie 2011 nu vor susţine admiterea la liceu ca şi pînă acum, examenul de intrare în treapta superioară de învăţămînt fiind prevăzut să se desfăşoare la nivelul unităţii pentru care optează.

Conform modificărilor aduse prin Legea nr. 1/2011 continuarea studiilor din învăţămîntul gimnazial în învăţămîntul liceal este asigurată în baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, numărul de locuri alocate clasei a X-a urmînd să fie cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a IX-a, după absolvirea gimnaziului elevii avînd posibilitatea să urmeze liceul sau şcoala profesională, admiterea la cele două forme de şcolarizare mutîndu-se, de asemenea, la nivelul unităţii de învăţămînt. Conform noilor reguli, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţămînt, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În caz contrar, cînd numărul de candidaţi este mai mare decît numărul locurilor oferite de unitatea de învăţămînt, admiterea se va face luînd în calcul portofoliul educaţional al elevului, în proporţie de 70 %, media de absolvire a învăţămîntului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfîrşitul clasei a IX-a, la care se va adăuga nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţămînt, aceasta urmînd să cîntărească în proporţie de 30 %, urmînd ca în cazul mediilor egale, diferenţierea să se facă pe baza portofoliului educaţional al elevului. Aşadar, bătaie de cap, nu glumă, însă o vorbă din popor spune că „e mult pînă departe”, drumul acesta nefiind exclus să mai cotească, mai ales că în Mioriţia noastră eternă şi din ce în ce mai puţin fascinantă se ştie că legile se schimbă precum… miniştrii!

 

A. OPRIŞ