Dublă acreditare Erasmus + obţinută de Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra Neamț

Pe data de 6 februarie 2023, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a făcut publice rezultatele aplicaţiilor pentru acreditare în domeniul educaţiei şcolare, formării profesionale şi educaţiei adulţilor. Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” s-a regăsit pe lista aplicaţiilor câştigătoare şi deci finanţate de Uniunea Europeană la ambele acreditări depuse, atât în domeniul educaţiei şcolare (2022-1-RO01-KA120-SCH-000104281) cât şi în domeniul formării profesionale (2022-1-RO01-KA120-VET-000104268). Această acreditare, solicitată pentru 3 runde de câte 15 luni fiecare, ne permite ca în acest interval (1 iunie 2023 – 31 august 2026) să beneficiem de finanţare pentru proiectele Erasmus + doar pe baza unei cereri întocmite pe baza planului Erasmus al şcolii, aprobat de Uniunea Europeană.

      În domeniul educaţiei şcolare (SCH), am fost acreditaţi pe baza credibilităţii celor patru obiective pe care trebuie să le realizăm prin mobilităţile elevilor şi ale cadrelor didactice, şi prin celelalte activităţi pe care ni le-am asumat prin planul Erasmus:

1. Creşterea calităţii educaţiei în instituţie prin îmbunătăţirea metodelor de predare – evaluare ale profesorilor;

2. Dezvoltarea abilităţilor soft-skills ale elevilor şi personalului şcolii noastre;

3. Creşterea motivaţiei de învăţare a elevilor;

4. Schimbarea atitudinii şi comportamentului elevilor şi personalului şcolii în sensul dezvoltării durabile.

În ceea ce priveşte activităţile aprobate, pentru elevi am propus un număr de 10 mobilităţi pe an din categoria mobilităţilor de grup, cu durată de 5 zile, împărţite în două fluxuri a câte 5 elevi, care vor avea ca scop desfăşurarea de activităţi cu colegii din alte ţări, în special în spectrul ecologic; implicit se vor dezvolta şi abilităţile soft skills şi va creşte şi motivaţia de învăţare. Pentru fiecare flux vom încerca să găsim şcoli diferite pentru a ne lărgi reţeaua de colaborări europene şi pentru a iniţia apoi noi proiecte eTwinning sau de altă natură. Pentru profesori şi personalul didactic auxiliar avem 14 mobilităţi pe an, divizate astfel: 10 pentru cursuri structurate la formatori din Uniunea Europeană şi un flux de 4 mobilităţi de job shadowing (un concept mai nou care presupune observarea unui loc de muncă).

În domeniul formării profesionale (VET), obiectivele propuse de şcoala noastră pentru a fi atinse în perioada 2023-2026 sunt următoarele:

1. Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale elevilor şcolii, aferente specializărilor acestora;

2. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi digitale ale personalului didactic de specialitate şi didactic-auxiliar;

3. Atingerea unui nivel european al competenţelor tehnice ale elevilor şcolii prin mobilităţi, necesare pe piaţa actuală şi viitoare a muncii;

4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare profesională în limbi străine pentru elevii şcolii care provin din medii defavorizate.

Activităţile aferente constau în 24 mobilităţi anuale pentru elevi, care vor efectua câte două săptămâni de practică la agenţi economici din Uniunea Europeană, şi 10 mobilităţi pentru profesori, dintre care 5 pentru cursuri structurate şi 5 pentru job shadowing.

Cred că aplicaţiile noastre au fost aprobate pentru că, în primul rând am respectat în conceperea obiectivelor noastre cele 4 priorităţi europene ale perioadei pe care o traversăm, şi anume: incluziune şi diversitate, transformare digitală, mediul şi combaterea schimbărilor climatice, participarea la viaţa democratică, valorile comune şi sensul civic.

Considerăm că până la finalul perioadei de implementare a acreditării vom face paşi decisivi pe drumul internaţionalizării şcolii noastre, adică spre dobândirea de către elevi, manageri, profesori, personalul didactic auxiliar – de cunoştinţe, competenţe şi atitudini necesare pentru îmbunătăţirea dimensiunii europene a instituţiei noastre.

Prof. Gianina BURUIANĂ

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”