Acreditarea în judeţul Neamţ pe Programul Erasmus+, acţiunea cheie 1

Acţiunea cheie 1 a programului Erasmus+ oferă participanţilor la educaţie oportunităţi de mobilitate (deplasare într-o instituţie din altă ţară) şi în acelaşi timp sprijină dezvoltarea instituţiilor de învăţământ şi a altor organizaţii implicate în învăţarea pe tot parcursul vieţii în Europa şi ţările partenere la programul Erasmus+.

Proiectele care se scriu pentru a obţine o finanţare Erasmus+, acţiunea cheie 1, pot fi de acreditare, de mobilitate pentru şcoli acreditate şi de mobilitate pentru şcoli neacreditate.

În cazul şcolilor acreditate, proiectul de mobilitate are o formă mai simplă deoarece majoritatea informaţiilor necesare schemei logice a proiectului se regăsesc şi se vor prelua din aplicaţia pentru acreditare.

Acreditarea este necesară o singură dată pentru întreaga perioadă a programului; în cazul nostru ne aflăm în programul Erasmus+ 2021-2027, ceea ce înseamnă că acreditarea se poate obţine pentru întreaga perioadă cuprinsă între momentul aprobării proiectului de acreditare şi finele anului 2027.

Proiectele de acreditare se depun anual până la un termen limită care de obicei este în luna octombrie a fiecărui an. Acreditarea se atribuie pentru un număr nelimitat de instituţii la nivel naţional, dar se acordă doar acelor organizaţii care obţin un punctaj minim de 70 de puncte la evaluarea proiectului de acreditare.

Finanţarea pe care organizaţia o primeşte din program ar trebui să contribuie la două obiective ale programului Erasmus şi anume: oferirea de oportunităţi de învăţare şi dezvoltarea instituţională (internaţionalizarea şcolii). Astfel, organizând activităţi de mobilitate pentru participanţi trebuie să avem în vedere şi obiective mai largi ale organizaţiei noastre, cum ar fi includerea acesteia în Sistemul European al Educaţiei şi internaţionalizarea acesteia.

Pentru a dovedi că vom realiza acest lucru, în cadrul proiectului pentru acreditare trebuie să definim „Planul Erasmus”: un plan care leagă activităţile de mobilitate cu nevoile şi obiectivele organizaţiei noastre. Planul Erasmus este compus din trei părţi: obiective, activităţi, inclusiv cele pentru management şi resurse. De asemenea, va trebui să avem în vedere respectarea standardelor de calitate Erasmus care definesc un set comun de linii directoare pentru toate organizaţiile din întreaga Europă, care participă la program.

Cel mai important lucru de luat în considerare este că Planul Erasmus trebuie să fie coerent şi adecvat pentru organizaţie, pentru istoria, contextul social şi obiectivele acesteia. Proiectul de acreditare trebuie să fie o propunere originală, scrisă special pentru organizaţia noastră. Atunci când completăm rubricile proiectului de acreditare şi definim obiectivele, trebuie să dăm date concrete şi reale care sunt relevante pentru ceea ce am scris în celelalte secţiuni ale proiectului, în special cele din secţiunea „Background”, unde trebuie să descriem nevoile şi provocările pe care dorim să le abordăm în organizaţia noastră. Documentele de planificare strategică ale şcolii cum sunt PAS, PDI şi planurile manageriale pot fi ataşate, pentru a aduce un plus de transparenţă planului Erasmus şi pentru a dovedi faptul că acesta se încadrează în liniile de acţiune şi dezvoltare ale şcolii, în misiunea şi viziunea acesteia.

Cererea de acreditare Erasmus trebuie să fie rezultatul muncii comune a unui colectiv de cadre didactice care au consultat în prealabil şi opiniile elevilor, ale părinţilor, persoanelor interesate din comunitatea locală precum şi ale tuturor membrilor staffului şcolii în organizaţia care depune aceasta cerere. Alegerea şi descrierea nevoilor şi provocărilor cărora ne adresăm precum şi a obiectivelor proiectului ar trebui să fie rezultatul unor discuţii cu colegii şi echipa mnagerială a şcolii.

Obiectivele formulate în cererea de acreditare trebuie să fie concrete, realiste, măsurabile şi să reprezinte un beneficiu real pentru organizaţia candidată.

 În judeţul Neamţ avem următoarele instituţii acreditate:

– pentru VET: Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, Şcoala profesională Comuna Petricani, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Liceul Tehnologic Oglinzi, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig;

– pentru educaţie şcolară: Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială, ,Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, Şcoala Gimnazială Rediu.

Prof. Eleonora DRAGOMIR,

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”