Conferința de lansare a proiectului „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie” – Piatra Neamţ, 20 mai 2011

img2Deschiderea conferinţei a fost realizată de dl Gabriel Ploscă, Preşedinte al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, manager de proiect, care a mulţumit participanţilor pentru prezenţa lor şi a prezentat persoanele care vor lua cuvântul pe parcursul conferinţei.

În continuare dna Ioana Andorean, reprezentantul OIR POSDRU Nord – Est, a prezentat stadiul implementării POSDRU 2007-2013 la nivelul OIRPOSDRU Nord – Est în anul 2010. S-au prezentat principalele axe şi domenii majoritare de intervenţie, precum şi numărul de proiecte finanţate, situaţia prefinanţărilor şi a rambursărilor.

După intervenţia dnei Andorean, dl Gabriel Ploscă, managerul de proiect, a prezentat conţinutul, obiectivele şi activităţile proiectului Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea gradului de conştientizare asupra principiului egalităţii de şanse şi de gen în cadrul societăţii civile, prin contribuţia adusă la acest proces de partenerii sociali. Ca obiective specifice proiectul îşi propune să evalueze situaţia egalităţii de şanse şi de gen la nivel european şi naţional, informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali şi în instituţiile de educaţie de la nivelul a trei regiuni de dezvoltare, facilitarea accesului la transferul european de bune practici în domeniu. Grupul ţintă direct al proiectului este reprezentat de: personalul autorităţilor publice centrale şi locale, personalul organizaţiilor societăţii civile, personalul partenerilor sociali, experţi mass-media, femei. Proiectul este implementat de către Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în parteneriat cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.), Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa Năsăud, Fundación para el Estudio y Desarrollodel Este de Madrid – Fundaţia pentru Studiul şi Dezvoltarea regiunii de est a Madridului/ Fundacion ESTE, EFAL – EnteFormazioneAddestramentoLavoratori (Asociatia de Formare a Lucrătorilor din Italia), TILS România SRL, CamporlecchioEducational. Beneficiarul împreună cu cei 6 parteneri vor realiza următoarele activităţi:

* Organizarea a trei ateliere de lucru

* Crearea unei platforme multi-regionale de comunicare accesibilă partenerilor sociali, instituţiilor de educaţie şi autorităţilor publice si locale

* Elaborarea unui „Ghid pentru egalitatea de şanse şi de gen în România”

* Program pentru informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul personalului partenerilor sociali

* Transferul european de bune practici în domeniul egalităţii de şanse şi de genSAMSUNG DIGITAL MOVIE.

În continuare dl Simion Hăncescu, preşedintele partenerului 1- Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.). Domnul Hăncescu a făcut un scurt istoric al organizaţiei pe care o reprezintă şi a obiectivelor, trecând în revistă principalele acţiuni realizate de FSLI de-a lungul anilor în domeniul sindical. De asemenea dl Hăncescu a ţinut să precizeze că şi federaţia pe care o reprezintă este beneficiarul unui proiect strategic finanţat prin acest mecanism şi speră ca experienţa dobândită va fi de folos în acest proiect.

Următoarea intervenţie a aparţinut dnei Ileana Georgescu din partea Inspectoratului Şcolar al judeţului Neamţ, care a declarat că inspectoratul va oferi acestui proiect tot sprijinul. Dna Georgescu a subliniat faptul că obiectivele proiectului sunt în deplină concordanţă cu cele ale organizaţiei pe care o reprezintă şi speră ca la sfârşitul acestui proiect să putem spune că am identificat problemele existente în sistem, lucru ce ne va orienta în procesul de soluţionare.

Ioan Duicu a realizat o scurtă prezentare a partenerului 2 – Uniunea Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ Bistriţa Năsăud, structură sindicală constituită în anul 1990 ce cuprinde 412 unităţi de învăţământ din totalul de 413 din judeţul Bistriţa (gradul de sindicalizare în acest judeţ fiind de 86%). Activităţile realizate de către UJSLI BN pot fi împărţite în următoarele categorii: Organizare, evidenţă, informare şi formare, Participarea la conflictele de interese, Soluţionarea conflictelor de drepturi, Contribuţii la îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul învăţământului şi din domeniul sindical, Participarea la comisii şi C.A.

În continuare a venit rândul partenerilor spanioli – Fundación para el Estudio y Desarrollodel Este de Madrid (Fundación ESTE), reprezentaţi prin Maria Cruz Torrijos Garcia. Fundación ESTE este o organizaţie fondată de membri ai patronatului şi reprezintă mai mult de 40 de oraşe din Regiunea de Est a Madridului. Obiectivele acestei fundaţii constau în identificarea şi studierea nevoilor populaţiei din regiune şi contribuirea la dezvoltarea economică şi socială a zonei. Proiectele realizate până în acest moment au tratat subiecte precum: dezvoltarea şi crearea de locuri de muncă, integrarea imigranţilor (majoritatea dintre ei fiind români). Un proiect special realizat de partenerii spanioli a fost „Ziua României” şi a avut ca obiective: integrarea copiilor români în şcoli, accesul femeilor la noile tehnologii în vederea facilitării angajării, acces la cursuri de formare profesională pentru adolescenţi şi tineri, precum şi organizarea unor reuniuni şi a unui concurs de talente artistice pentru a încuraja şi dezvolta procesul de cunoaştere între spanioli şi români.

Marco Boleo, reprezentantul EFAL – EnteFormazioneAddestramentoLavoratori, a descris situaţia din Italia şi a prezentat organizaţia din care face parte. EFAL este o structură bazată pe principiul subsidiarităţii, iar activitatea sa este condiţionată de Movimento Cristiano Lavoratori

(MCL)- o mişcare de promovare a drepturilor sociale fondată în urmă cu 40 de ani. Pe parcursul anilor MCL a deschis sedii în majoritatea regiunilor în care se află lucrători italieni şi în prezent deţine 80 de sedii în Italia, dar şi în plan internaţional dintre care unul la Bucureşti şi unul la Chişinău. MCL şi implicit EFAL activează în direcţia promovării dialogului social, societăţii deschise, egalităţii de şanse, integrării imigranţilor, conceptului de welfare şi crearea unei reţele de dezvoltare la nivel internaţional.

În încheierea acestei prime părţi a conferinţei, Cristina Militaru,a prezentat ultimii doi parteneri TILS România SRL şi CamporlecchioEducational. Atât TILS România SRL cât şi CamporlecchioEducational fac parte dintr-un grup italian relativ nou creat numit AMBER. Activitatea celor două organizaţii este orientată în direcţia proiectării şi implementării de proiecte în aria dezvoltării resurselor umane, consiliere în accesarea fondurilor europene şi expertiză în Responsabilitate Socială Întreprinderilor şi formare profesională continuă. TILS Romania participă ca şi partener in implementarea a 5 proiecte strategice si 1 regional şi e implicată, prin acordarea de asistenta tehnica societăţilor din Grupul Amber International intr-un proiect strategic, 5 proiecte regionale şi 2 proiecte europene. Cea mai mare parte a proiectelor în care TILS Romania este implicată sunt finanţate prin Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), iar principalele arii tematice privesc îmbunătăţirea sistemului Formării Profesionale Continue, Responsabilitatea Sociala a Întreprinderilor şi dezvoltarea antreprenorialului şi a economiei Sociale.

Ce-a de-a doua parte a conferinţei a debutat cu prezentarea situaţiei actuale a egalităţii de gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali şi în instituţiile de educaţie în România şi a structurii egalităţii de şanse la nivel naţional şi judeţean de către Ana Costin, reprezentant COJES. Dna Ana Costin a subliniat faptul că deşi inegalităţile încă există, ţara noastră a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în aria egalităţii între femei şi bărbaţi. Aceasta se datorează în principal legislaţiei în domeniu nediscriminării, integrării dimensiunii egalităţii de gen şi măsurilor specifice pentru avansarea femeilor. De asemenea combaterea discriminării de gen este condiţionată de existenţa unui sistem educativ favorabil egalităţii de şanse şi dezvoltării personale a individului a căror traiectorii sunt influenţate de factori de socializare printre care şcoala ocupă un rol important pentru ca alături de familie reprezintă în fapt principalii formatori de opinii, atitudini şi mentalităţi ale tinerei generaţii.

În continuare a luat cuvântul un al doilea reprezentant al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, Grigore Gabriela. Amintind de dictonul „Soarele străluceşte pentru toţi”, dna Gabriela Grigore a subliniat imperativul şansei la o educaţie de calitate pe care toţi copiii ar trebui să o aibă indiferent de gen, etnie, limbă, religie, dezabilitate sau boală. Îmbunătăţirea incluziunii şcolare este condiţionată de trei factori majori: profesionalizarea cadrelor didactice care se traduce în factorul pedagogic, factorul social şi cel legislativ-administrativ.

În acelaşi spirit al şansei egale la educaţie de calitate şi incluziune socială, dna Dorina Mormocea, director al Colegiului Naţional de Informatică Piatra Neamţ şi dna Daniela Coman, director al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale „Luceafărul” au prezentat un exemplu de bună practică. În vederea integrării sociale a copiilor cu dizabilităţi mintale, elevii CN de Informatică Neamţ au elaborat o platformă de e-learning şi au furnizat cursuri de formare copiilor din Asociaţia Luceafărul. Platforma este unică în România şi poate fi folosită nu numai de către copiii cu dizabilităţi ci de toţi preşcolarii.

Maria Cruz Torrijos Garcia, reprezentanta Fundacion ESTE, a prezentat în continuare cadrul legislativ spaniol cu privire la tema egalităţii de şanse. Legile din Spania sunt centrate pe probleme ca: accesul femeilor la viaţa economică, politică şi socială, maltratare şi violenţă domestică, reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie. Maria Cruz a subliniat faptul că egalitatea se învaţă la fel ca şi inegalitatea, prin urmare miza cea mai importantă este descoperirea modalităţilor de învăţare a egalităţii. De asemenea accentul ar trebui pus pe educarea copiilor şi implicit a cadrelor didactice, care trebuie să înveţe cum să elaboreze şi să aplice la clasă instrumente de predare a egalităţii de şanse. O altă măsură care ar putea fi luată se referă la eliminarea diferenţelor sexiste cu privire la jucării. Trebuie să depăşim stereotipul „ maşinuţele sunt pentru băieţi, iar păpuşile pentru fete”. O altă direcţie importantă este aceea a diversificării muncii, încercarea de a deschide accesul femeilor la meserii care sunt prin tradiţie masculine. În acest sens Maria Cruz a dat-o exemplu pe Mercedes Reina, prima femeie poştaş din Spania.

Vincenzina Zanetti, reprezentanta EFAL, a prezentat la rândul său legislaţia italiană în domeniul egalităţii de şanse remarcând că Spania şi Italia sunt asemănătoare în această privinţă. Un exemplu de bună practică este reprezentat de discriminarea pozitivă a femeilor care îşi deschid propria afacere. Procentul de încadrare a femeilor pe piaţa muncii este unul destul de bun, respectiv 45%, în condiţiile în care strategia europeană propunea un procent de 60%. Multe dintre femeile lucrătoare, părăsesc locul de muncă pentru a avea grijă de copiii sau bătrânii casei. în prezent guvernul italian a realizat împreună cu Ministerul Muncii, Educaţiei şi cel al Egalităţii de şanse Strategia italiană 2020 ce oglindeşte Europa 2020. Această strategie este orientată în direcţia integrării femeilor pe piaţa muncii şi vizează în principal crearea unor structuri care să ajute femeile care sunt mame (spre ex: dezvoltarea unui număr semnificativ de creşe) şi acordarea de ajutoare familiilor cu copii. EFAL a implementat o serie de proiecte în această arie a egalităţii de şanse şi de gen, dintre care au fost amintite: Bărbaţi şi taţi şi Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie.

După intervenţia Vincenzinei Zanetti, domnul Gabriel Ploscă a încheiat conferinţa de lansare a proiectului mulţumindu-le tuturor celor prezenţi pentru interesul deosebit demonstrat pentru această problematică şi subliniind faptul că în direcţia egalităţii de şanse şi de gen există întotdeauna loc de mai mult efort, acţiuni şi iniţiative.