Proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie” (ID 63072)

logo Proiectul, implementat de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, în calitate de beneficiar, şi de partenerii săi: FSLI, Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa Năsăud, TILS Romania, FEI Spania, Ikarus Italia şi CamporlecchioEducational Italia are ca obiectiv general creşterea gradului de conştientizare asupra principiului egalităţii de şanse şi de gen în cadrul societăţii civile, prin contribuţia adusă la acest proces de partenerii sociali.

Proiectul multi-regional, derulat în perioada 2011-2013, se adresează unui grup ţintă de 600 persoane, din care minim 300 de femei, din Regiunile NE, NV şi Bucureşti-Ilfov.

Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte in oameni! şi are ca obiective specifice:

* evaluarea situaţiei egalităţii de şanse şi de gen la nivel european şi naţional prin realizarea a 3 întâlniri în 3 regiuni de dezvoltare a României cu participarea experţilor europeni şi prin elaborarea unui document de sinteză;

* informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali şi în instituţiile de educaţie de la nivelul a 3 regiuni de dezvoltare prin activităţi inovatoare de informare şi prin crearea unei platforme multi-regionale de informare şi parteneriat cu 32 de puncte de informare în şcoli din mediul rural şi urban;

* facilitarea accesului la transferul european de bune practici în domeniu prin organizarea a 2 vizite de studiu în 2 ţări membre UE pentru 30 de participanţi, a unui seminar de schimb de bune practici şi prin editarea unei broşuri;

Prin acest proiect se urmăreşte formarea competenţelor şi abilităţilor personalului şi a membrilor partenerilor sociali, în mod special cadrelor didactice, pentru a contribui ulterior la dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească. Este încă necesar să fie eliminate din sistemul de învăţământ şi din toate acţiunile întreprinse de partenerii sociali practicile discriminatorii bazate pe criterii precum: gen, origine etnică sau dizabilităţi, proiectul contribuind în acest mod la îndeplinirea obiectivului general generând, pe termen lung, o valoare adăugată intervenţiilor FSE în România.

Pentru a atinge toate obiectivele enumerate mai sus, prin proiect, au fost concepute o serie de instrumente inovatoare, din care reţinem:

1. o analiză europeană şi naţională/ multi-regională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen;

2. o broşură „Equal”;

3. „Ghidul privind egalitatea de şanse şi de gen în România”;

4. un set de instrumente de promovare a acestor principii;

5. platforma multi-regională de comunicare accesibilă partenerilor sociali, instituţiilor de educaţie şi autorităţilor publice şi locale;

6. un „Manual al utilizatorului” pentru platforma multi-regională;

Produsele proiectului vor contribui direct, la îmbunătăţirea echităţii, iar formarea actorilor se va referi explicit şi la aceste probleme. Experţii vor putea oferi consiliere inclusiv pe probele de acces şi echitate, vor consemna problemele de inechitate şi tratament discriminatoriu şi vor semnala forurilor în drept (partenerilor sociali) problemele identificate.