Categorie: -20. Comemorări

Un suflet de vioară

În zi de mare sărbătoare, după slujba de transformare prin sfinţire a apei în aghiazmă, s-a ridicat în văzduh şi sufletul Domnului Profesor, MARIAN ŞERBAN (19.XII.1954 – 6.I.2012)   ca să completeze grupul băieţilor vrednici şi frumoşi din cer. El…

Apostolii neamului

Erau absolvenţi de Şcoala Normală. Tineri fiind, visau să meargă la ţară, să-i lumineze pe cei mulţi, lăsaţi de izbelişte. Şi s-au dus. L-au ascultat pe bătrînul Spiru Haret, celebrul lor ministru. Nu s-au ruşinat cînd au pus mîna pe…

Centenarul Asociaţiei Învăţătorilor – Apel

Stimaţi colegi, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ împlineşte o sută de ani de la înfiinţare. Ni s-a dat nouă onoranta, dar şi dificila, misiune de a organiza manifestările unui centenar încărcat de semnificaţii deosebite pentru toţi cei care sunt, după…

Scrisoare către Sadoveanu

Dacă Nicolae Iorga numea anul 1904 „Anul Sadoveanu”, pentru debutul unic în literatura noastră, şi noi putem numi anul 2011 tot „Anul Sadoveanu”. Pentru că inegalabilul scriitor este mereu viu printre noi, iar operele sale aduc acea notă arhaică, plină…

Nicolae Iorga

5 iunie 1871, Botoşani- 27 noiembrie 1940, Strejnicu, Prahova „Nicolae Iorga. Cărţile lui Nicolae Iorga. Articolele de revistă, studiile, pamfletele, portretele, polemicile. Şuvoi incandescent, fluid frămîntat, torturat- rostogolind stîncile şi petrişul erudiţiei, turbureala patimii şi covîrşind. Covîrşind prin viziunea nesfîrşită,…

MIHAIL SADOVEANU- 50 de ani de nemurire

05.11.1880 – 19.10.1961 “Sadoveanu nu scrie despre o lume; el creează o lume. Care nu este produsul memoriei, după cum nu este al observaţiei. Memoria sadoveniană este o pură imaginaţie şi opera cea mai universal documentară din literatura noastră, este…

George Bacovia – 130

        4 sept. 1881- 22 mai 1957 Cum reuşeşte Bacovia, poet care doreşte să fie un anarhic în estetica poeziei, să simplifice atît de mult limbajul poeziei, dîndu-i, în acelaşi timp, atîta pregnanţă şi o aşa de mare putere emoţională?… Rimbaud…