Categorie: -20. Comemorări

George Bacovia – 130

        4 sept. 1881- 22 mai 1957 Cum reuşeşte Bacovia, poet care doreşte să fie un anarhic în estetica poeziei, să simplifice atît de mult limbajul poeziei, dîndu-i, în acelaşi timp, atîta pregnanţă şi o aşa de mare putere emoţională?… Rimbaud…

Tudor Arghezi

Tudor Arghezi  21 mai 1880- 14 iulie 1967 „Atmosfera biblică, ideea duratei (veac), a morţii, a reîntoarcerii în lut străbat ca un fum de smirnă toatepoeziile argheziene, oricît de aparent pitoreşti (…) Al doilea sentiment profund al poeziei lui Arghezi,…

In memoriam – Radu Zaharescu

La Şarul Dornei, la poalele Călimanilor, brazii sunt poleiţi cu praf de stele, iar apele susură poveşti. În acest spaţiu, cînd cerul ţării era acoperit de primii nori ai războiului, într-o familie de intelectuali, s-a născut Radu Zaharescu. Tatăl, după…

Lucian Blaga

Lucian Blaga (9 mai 1895- 6 mai 1961) „Lucian Blaga este poate cel mai original creator de imagini pe care l-a cunoscut literatura română pînă acum. Sensorialismul ţine loc lirismului; din contactul liber al simţurilor cu natura găsim în poezia…

Nichita Stănescu

31 martie 1933 – 13 decembrie 1983 Autoportret Iubite cititorule (…), îţi dedic această culegere de versuri cu prilejul faptului că ne-am întîlnit în timpul vieţii noastre, iar nu în timpul vieţii altora. Dacă nu este mulţumitor acest autoportret, atunci…

Ion Creangă

1 martie 1837 – 31 decembrie 1889 Ia am fost şi eu, în lumea asta, un boţ cu ochi, o bucată de humă însufleţită din Humuleşti, care nici frumos pînă la douăzeci de ani, nici cuminte pînă la treizeci şi…