Addenda

Opera sa fundamentală rămâne însă Un dicţionar al literaturii din judeţul Neamţ – de la copişti la suprarealişti (2014), urmată de două eseuri monografice: Mircea Răzvan Ceacâru o marcă inconfortabilă (2016) şi Constantin Munteanu, un observator fin un analist profund…

MINISTERUL EDUCAŢIEI ORDIN

privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În temeiul prevederilor art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi ale art. 8 din anexa nr.…